วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรคใหม่ล่าสุด


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  กรมควบคุมโรค
1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  การคำนวณ
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
ก.  10 Byte
   
ข.  100 Byte
   
ค.  1 Byte
   
ง.   1024 Byte
5. 
การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB    ข.  1024 MB
   
ค.  1024 Byte
   
ง.  1024 Byte

6. การวัดขนาดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB     ข.  1024 MB
   
ค.  1024 Byte
   
ง.  1024 Byte

7. 
การวัดขนาดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB    ข.  1024 MB
   
ค.  1024 Byte
   
ง.  1024 Byte
8. 
การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก.  1024 KB    ข.  1024 MB
   
ค.  1024 GB
   
ง.  1024 Byte
9. RAM 
คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
     ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
   
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
10. ROM คืออะไร
ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
     ข.  หน่วยความจำเสมือน
ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด 
   
ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
11. ข้อมูล คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
    ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ 
   
ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
   ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน
12. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
     ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ 
   
ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน
13. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.  Microsoft Windows98    ข.  Microsoft Windows ME
   
ค.  Microsoft Windows XP
   
ง.  Microsoft Office 
14. 
ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด
ก.  Microsoft Windows98    ข.  Microsoft Windows ME
   
ค.  Microsoft Windows XP
   
ง.  Microsoft Office 
15. 
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร
ก.  Microsoft Windows98    ข.  Microsoft Windows ME
   
ค.  Microsoft Windows XP
   
ง.  Microsoft Office

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  กรมควบคุมโรคใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ข้อสอบเฉพาะทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขแนวข้อสอบทั่วไป กรมควบคุมโรค
- แนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
- แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
- ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท 
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว 

ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น